فروش خودت را ۱۰ برابر کن!

اگر فروشنده هستید و می خواهید فروش تان را افزایش بدهید، آن را از گرگ خیابان وال استریت یعنی جردن بلفورت یاد بگیرید!

بازارایابی جردن بلفورت

جلسات آموزش

جلسه اول

سه اصول پایه ای خط مستقیم فروش و بازاریابی

جلسه دوم

هنر و علم جذب مشتری

جلسه سوم

مدیریت تونالیته صدا

جلسه چهارم​​

آشنایی با زبان بدن و استاد تیز حسی شدن

جلسه پنجم

یادگیری بازی فروش

جلسه ششم

آشنایی با عناصر و سیستم خط مستقیم فروش و بازاریابی

جلسه هفتم​​

آشنایی با کیفیت ها

جلسه هشتم

چگونه هر مشتری را ترغیب به خرید کنیم؟

جلسه نهم

چگونه به سوالات مشتری در جلسه پرزنت پاسخ دهیم؟

جلسه دهم​​

چگونه مشتریان مادام العمر بسازید تا زندگی تان مادام العمر تغییر کند؟