لینک های مشاهده و دانلود آموزش فروش جردن بلفورت

بازارایابی جردن بلفورت

لینک های مشاهده و دانلود آموزش

جلسه اول(برای مشاهده کلیک کنید)

سه اصول پایه ای خط مستقیم فروش و بازارایابی

جلسه چهارم(برای مشاهده کلیک کنید)

آشنایی با زبان بدن و استاد تیز حس شدن

جلسه هفتم

آشنایی با کیفیت ها

جلسه ششم

آشنایی با سیستم خط مستقیم فروش و بازاریابی

جلسه هشتم

چگونه هر مشتری را ترغیب به خرید کنیم؟

جلسه نهم

چگونه به سوالات مشتری در جلسه پرزنت پاسخ دهیم؟

جلسه دهم

چگونه مشتریان مادام العمر بسازید تا زندگی تان مادام العمر تغییر کند؟​