10 عادتی که شما را سوپر استار بازاریابی شبکه ای خواهد کرد(اریک ووری)

تعداد بازدید آموزش: 1388

" انسان های موفق " همواره خود را در وضعیت آماده به کار و مبارزه قرار می دهند. آن ها همواره خود را به چالش می کشند تا بهتر و بهتر شوند. آن ها همیشه تلاش می کنند تا بیشتر یاد بگیرند، تا بتوانند موفقیت های زیادی به دست آورند. در تجارت "بازاریابی شبکه ای" تاپرنرها همواره بر روی ذهن خود کار می کنند، همواره آماده اند تا آموزش ها را دریافت کنند، و آن ها را به سازمان خود انتقال دهند. در واقع همواره دنبال چالش هستند تا با آن روبه رو شوند و بتوانند خود را رشد بدهند. چون آن ها به این جمله از رندی گیج ایمان دارند که: " خود را رشد دهید، شبکه تان رشد خواهد کرد. "

10 عادتی که شما را سوپر استار بازاریابی شبکه ای خواهد کرد(اریک ووری)

10 عادتی که شما را سوپر استار بازاریابی شبکه ای خواهد کرد(اریک ووری)

 اگر " تاپرنرها " در تجارت بازاریابی شبکه ای خود را آسوده خاطر کنند، هیچ وقت روند رشدشان ادامه نخواهد داشت. زمانی که در "بازاریابی شبکه ای" از "هل دادن خود به جلو"، " آموزش خود و یادگیری دست بکشید"، "آن روزی که احساس راحتی کنید"، شروع به " افتادن " خواهید کرد. همان گونه که میوه زمانی که احساس می کند رسیده است از درخت سقوط می کند،.اگر انسانی در هر مرحله از زندگی چه در تجارت و یا زندگی شخصی احساس راحتی کند، در واقع شروع به "ریختن سازه هایی خواهد کرد که به دست خودش بنا شده بودند."دراین مقاله که به نقل قول از "مجله نتورک مارکتینگ آمریکا" می باشد شما با  10 عادت مشترک بین تاپرنرهای دنیا که توسط  "اریک ووری" تهیه و  توسط تیم " آموزشی دانشکده بازاریابی شبکه ای" ترجمه گردیده است، آشنا خواهید شد. این 10 عادت عبارت اند از:

1 . هدف

 یکی از مهمترین ویژگی های تمام تاپرنر های دنیا "داشتن هدف" است. در واقع آن ها همواره رؤیاهایشان را قبل از به دست آوردن، مشاهده می کنند. این افراد از اهداف شان زیاد صحبت نمی کنند، زیرا به سادگی خودتان در رفتارهای آن ها مشاهده خواهید کرد. به عبارتی "رفتار آن ها رابطه مستقیمی با اهداف شان دارد". بسیاری از مردم در جهان به سان افراد موفق در جهان شروع به "تصویر سازی آینده" می کنند، اما تفاوت تصویر سازی این افراد با "تاپرنر ها" در این است که بیشتر مردم "موانع" را تصویر سازی می کنند و این افراد آینده ای زیبا و باور نکردنی را برای خود در ذهن شان ترسیم می کنند. تصوراتی که بیشتر مردم انجام می دهند آن ها را از حرکت به جلو باز می دارد. چرا که با تصویر سازی "موانع در ذهن خود"، احساسی به نام "ترس" بر آن ها غلبه می کند. در واقع اکثر مردم از اتفاقات آینده "نگران" هستند. اتفاقاتی که هرگز رخ نداده اند و نخواهند داد. اما "تاپرنر ها" شروع به تصویر سازی آینده، به آن نحوی که می خواهند می کنند. آن ها شروع به ساختن آینده در ذهن شان می کنند. آن ها "رسالت" سازمان شان را در آینده به وضوح می بینند. این یکی از قدرتمند ترین ویژگی های یک "تاپرنر" است. آن ها به این قدرت شگفت انگیز پی برده اند. و می دانند که داشتن " اهدافی بزرگ " و "تمرکز قوی" مانند ذره بین بزرگی خواهد بود که تمام ترس هایشان را می سوزاند و رؤیاهایشان را به حقیقت وصل می کند.

2 . باور

بهترین نصیحتی که از تاپرنر ها دریافت خواهید کرد این جمله خواهد بود: " هر چه سریع تر باور های بزرگی داشته باشید". داشتن "باور بزرگ" شروع اتفاق افتادن "شگفتی هاست". اگر ایمان قوی و محکمی به اتفاقات خوب داشته باشید، قطعا برایتان اتفاق خواهند افتاد. "تاپرنر ها" در بازاریابی شبکه ای نسبت به هر کسی باور های بزرگی دارند و هیچ گاه سختی راه "آن ها را نمی لرزاند". آن ها به این که بازرایابی شبکه ای برای آن ها اتفاقات خوب را رقم خواهد زد، ایمان دارند. آن ها به "تصاعد" ایمان دارند.  آن ها به "تکثیر" ایمان دارند و آن ها به "بازاریابی شبکه ای" ایمان دارند.

3 . سادگی در انجام کار

در دنیایی که انسان ها به وسیله میلیون ها شکل مختلف از شبکه های اجنماعی، ایمیل ها، دوستان، و... احاطه شده اند، "تاپرنر ها" ساده ترین راه ممکن را برمی گزینند. "در واقع سادگی انجام دادن کارها هنر تاپرنرهاست." آماتور ها و غیرحرفه ای ها هر روز سیستم جدیدی را برای خود و تیم شان اتخاذ می کنند. اما تاپرنر ها ساده ترین راه ممکن را برمی گزینند. آن ها برای دعوت راه های پیچیده را انتخاب نمی کنند، بلکه با "مردم واقعی" ملاقات می کنند و از ویژگی های خوب این تجارت برای آن ها صحبت می کنند. وقتی نتورکرها سیستم های پیچیده ای را اتخاذ می کنند، باعث ایجاد "مسائل جدید" در سازمان شان می شوند، و مسائل جدید در سازمان به معنای سخت تر شدن اداره آن سازمان شبکه ای خواهد شد. "سادگی اکسیژن تکثیر در یازاریابی شبکه ای است."

4 . تفکر مثبت

سوپر استارها همواره به قسمت مثبت مسائل تمرکز می کنند. آن ها می دانند که منفی اندیشیدن بسیار خطرناک است. سوپر استارها همواره از محصولات، حامی های خود، شرکت خود و مردمی که با آن ها کار می کنند، ویژگی های مثبت شان را بیان می کنند و بر روی این ویژگی ها تمرکز دارند. آن ها با تمرکز بر ویژگی های مثبت هر چیزی می دانند که این کار آن ها، دقیقا شبیه است به "کود دادن به گیاهان برای رشد آ نها." آن ها می دانند که تمرکز بر ویژگی منفی افراد، به معنای نابود کردن اهداف آن هاست.

 

5 . سخت کوشی

اکثر مردم تعریفی که از کار در بازاریابی شبکه ای دارند به معنای 4 ساعت کار در روز است.  و در واقع با این دیدگاه وارد این تجارت می شوند که، بعد از 4 سال به آزادی "مالی" و "زمانی" خواهند رسید و کار کردن در زندگی شان تمام خواهد شد و شروع به لذت بردن از زندگی شان خواهند کرد. اما تاپرنر ها کار را به عنوان یک مشکل و چالش نمی بینند، بلکه آن ها کار کردن را به عنوان "فرصتی" برای رسیدن به اهداف شان می دانند. آن ها تعریف شان از کار کردن به معنای "رسیدن انسان ها به اهداف شان است" و بیشتر و بیشتر کار می کنند، تلاش می کنند تا انسان های بیشتری به اهداف شان برسند. آن ها سخت تلاش می کنند و هیچ گاه غمگین و ناراحت نمی شوند،  و هیچ گاه آن ها را ناراضی نخواهید دید. آن ها عاشق شادی مردم اند، و هر روز خود را مشتاق تر می کنند تا بتوانند به انسان های بیشتری کمک کنند. آن ها زندگی را به سان رودخانه ای می دانند که همواره جاری است

6 . تمرکز

"پریشانی و نگرانی" یکی از ویژگی های مردم عادی است. این مردم همواره وقتی دچار سختی می شوند پریشانی را انتخاب می کنند. "تاپرنر ها" در بازاریابی شبکه ای بر قلب گل سرخ شان تمرکز می کنند. آن ها به خاطر داشتن اهداف خود، دلیلی برای تمرکز دارند ولی افراد عادی به خاطر پریشانی، "اهداف و رؤیاهایشان" را فراموش می کنند. آن ها فراموش می کنند که چه اهدافی داشتند. چه کارهایی برای خانواده و فرزندانشان می خواستند انجام دهند. آن ها حتی از ماشین رؤیایشان دست می کشند، چون پریشان هستند. اما "تاپرنرها" ویژگی تمرکزشان به آن ها، قدرت مبارزه و مقاومت می دهد.

7 . شکست ناپذیر

هیچ شخصی نمی تواند تاپرنر ها را "متقاعد به نشدن یک هدف" کند. هیچ شخصی نمی تواند آن ها را متقاعد کند که، شرایط محیطی اجازه فعالیت به آن ها را نمی دهند. آن ها همواره به این که "شرایط را خودشان می سازنند باور دارند." آن ها هیچ گاه لمی لرزند. و شکست ناپذیری یکی از ویژگی های بارز دیگر آن هاست. آن ها همواره شروع کننده یک اتفاق اند. آن ها "تغییر دهنده شرایط" نام دارند.

8 . ارتقاء و رشد

تاپرنر ها همواره در هر جایی و شرایطی به افراد " ارتقاء " دهنده معروف اند. آن ها به این موضوع پی برده اند که "سرعت رشد سازمان" شان بستگی به "سرعت رشد آموزش هایشان" دارد. آن ها همواره "ایده ها" و "طرح هایی" را به شرکت جهت ارتقاء کیفیت محصولات، پلن های درآمدی و...ارائه می دهند. آن ها نمونه واقعی یک لیدر هستند چه برای "شرکت" و چه برای "سازمان شان". آن ها هیچ گاه منتظر نمی مانند که کمپانی از آن طرح بخواهد بلکه خودشان از شرکتی که برای آن کار می کنند درخواست می کنند تا بیشتر به فکر سازمان و محصولات باشند. رهبر بودن به معنای واقعی، در رفتارهایشان مشاهده می گردد.

9 .  داشتن استراتژی

داشتن این ویژگی تاپرنر ها را برای هر اتفاقی در آینده آماده می کند. این ویژگی مثل نصب آنتی ویروس بر روی کامپیوتر می ماند، که در مواقع سختی به کمک سازمانشان می آید. قبل از اینکه کاری را شروع کنند، "استراتژی" آن کار را ترسیم می کنند. به عبارتی پشت تک تک برنامه هایشان کلمه ای به نام "استراتژی" خوابیده است. البته استراتژی این افراد از نوع "استراتژی عملی" است. یعنی رویکردی که در مواقع سختی به معنای واقعی به کمک سازمانشان بیاید. آن ها استراتژی های خاصی برای رشد ذهن افراد سازمان شان دارند. آن ها می دانند که هر دانه ای که در زیر زمین است به کمک قوانین و استراتژی ها است که رشد می کند و روزی این دانه درخت تنومندی می شود. فقط کافیست که از دانه مراقبت کنیم.

10 .

نظرات

نظرخود را با ما درمیان بگذارید

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

نظرات سایر دوستان

به این مطلب امتیاز دهید

پربازدترین ها

پیشنهاد ویژه

پیشنهاد ویژه

چه کار کنیم تا پراسپکت احتمالی اصرار کند

تا کار را به او معرفی کنیم؟

اطلاعات خود را با دقت وارد نمایید و از دانلود رایگان فایل های پیشنهادات ویژه لذت ببرید