جملات روز

جملات  انگیزشی  روز
دوازده مرحله هدف گذاری به روش برایان تریسی

دوازده مرحله هدف گذاری به روش برایان تریسی

آموزش 35دقیقه ای از برایان تریسی را به "رایگان" دانلود کنید

و روش صحیح "هدف گذاری" را یاد بگیرید

انگیزشی

مشاهده همه

توسعه فردی

مشاهده همه

مطالب ویژه

مشاهده همه

مفهوم اندازه گیری و مقیاس گذاری

اندازه گیری را می توان به عنوان فرآیند استاندارد شده تخصیص اعداد یا سایر نشانه ها بر اساس قوانین خاصی به ویژگی های معین از موضوعات مورد تحقیق، تعریف نمود. اندازه گیری اغلب با اعداد سروکار دارد، چرا که تجزیه و تحلیل آماری و ریاضیات را تنها می توان در خصوص اعداد اعمال نموده و معنای اعداد را نیز می‌توان در سراسر جهان به شکلی واحد و بدون هیچ مشکلی در ترجمه، انتقال داد. به منظور استاندارد بودن فرآیند اندازه گیری، دو ویژگی ضروری است: اول؛ وجود تناظر یک به یک میان ویژگی و نشانه الزامی است. ثانیاً؛ ضروری است قوانین اختصاصی نشانه و موضوعات مورد اندازه‌گیری در طی زمان تغییر نکنند. مقیاس گذاری، روندی است مربوط به ایجاد یک پیوستار که موضوعات بر مبنای خصوصیاتی که اندازه‌گیری شده‌اند بر روی آن قرار می گیرند. به عنوان مثال؛ برای مقیاسی که اغلب در پژوهش استفاده می شود می توان از مقیاس دو بخشی "جنسیت" نام برد. شخصی با ویژگی‌های مذکر یا مونث، با عدد 1 مشخص و به موضوع با صفات متضاد عدد صفر اختصاص داده می شود. این مقیاس از نیازهای فرآیند اندازه گیری است که در آن تخصیص بر اساس تناظر یک به یک و اجزای آن با توجه به زمان و موضوع، ثابت هستند.

مشاهده کامل مختص کاربر ویژه مدیریت تحقیقات در بازار

داده های ثانویه در تحقیقات بازار

  داده های ثانویه در ویدئو پیشین، منابع داده ای بسیاری را شناسایی کردیم. اطلاعات بازاریابی را همچنین می‌توان با پیوند و تحلیل عرضی اطلاعات پایگاه های داده ای موجود گردآوری کرد. اکنون بسیاری از سازمان‌های تحقیقاتی دارای مراکز اطلاعاتی گسترده ای در پایگاه داده ای خود بوده که رفتار مشتری را در گذر زمان رصد می‌کنند. این روند شامل مجموعه ای از احتمالات است که عیناً می تواند مدیر و محقق را سرگرم ارقام سازد. مسئله واقعی با این انفجار داده ها کمیت آنها نیست، بلکه تغییر پذیری منابع از لحاظ کیفیت، دسترس‌پذیری، هزینه، بهنگام بودن و تناسب با نیازهای تصمیم گیرنده است. در این قسمت ما از شناسایی و ارزیابی داده‌هایی آغاز می‌کنیم که پرسش های خاص تصمیم‌گیرنده و پاسخگو باشند. یکی از نشانه‌های یک محقق بازاریابی شایسته، آشنایی با منابع اصلی مربوط به بازار مورد نظر، همراه با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف نسبی آنهاست. این قسمت در اصل در خصوص منابع ثانویه موجود برون سازمانی است که تشخیص، جمع آوری و ثبت داده ها توسط شخصی غیر از کاربر انجام می گیرد. از این رو نگاه ویژه‌ای به داده های آماری خواهیم کرد؛ زیرا درک تمامی جوانب اقتصادی یک بازار ضروری است، بنابراین داده های آماری برای تحلیل تقاضای بازار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین نگاهی به داده‌های استاندارد شده خواهیم انداخت که به صورت خاص برای گروهی از کاربران با خواسته های مشترک گردآوری می‌شوند. داده های استاندارد شده هم هدفمند و هم گران هستند. با این حال از حالتی که هر کاربر این کار را به صورت مستقل انجام دهد، ارزان تر است. در بیشتر مواقع نیازهای خاص و فوری یک تصمیم گیرنده، مستلزم گردآوری داده‌های اصلی یا اولیه است که موضوع ادامه مباحث ما خواهد بود.

مشاهده کامل مختص کاربر ویژه مدیریت تحقیقات در بازار

می خواهید چه چیزی یاد بگیرید؟


پربازدترین ها

آموزش هایی که بیشترین بازدید را داشته اند

عضویت در خبرنامه

در صورتی که تمایل دارید زودتر از دیگران از اخبار ، اطلاعیه ها ، تخفیفات و ... مطلع شوید در خبرنامه عضو شوید

برخی از دوستان ویژه

19,084 امتیاز

آرمان

آرمان نوذری

310 امتیاز

kasra

kasra teimoori

300 امتیاز

davood

davood ghaderi

300 امتیاز

مهد

مهد مهد

219 امتیاز

آرش

آرش محمدی

109 امتیاز

معین

معین فداکار

109 امتیاز

saeed

saeed akramifard

109 امتیاز

حمیدرضا

حمیدرضا انزان پور

109 امتیاز

kave

kave rahbarnia

109 امتیاز

ابوالقاسم

ابوالقاسم فروزان

59 امتیاز

ali

ali chelongar

50 امتیاز

مرجان

مرجان پورقربان

49 امتیاز

حمید

حمید رفیعی

40 امتیاز

فاطمه

فاطمه گنجی

33 امتیاز

لیلا

لیلا سعیدی

32 امتیاز