آموزش افزایش 10 برابری فروش با جردن بلفورت

بازارایابی جردن بلفورت

جلسه اول

سه اصول پایه ای خط مستقیم فروش و بازارایابی

جلسه سوم

مدیریت تونالیته صدا

جلسه دوم

هنر و علم جذب مشتری

جلسه چهارم

آشنایی با زبان بدن و استاد تیز حس شدن

جلسه پنجم

یادگیری بازی فروش

جلسه هفتم

آشنایی با کیفیت ها

جلسه ششم

آشنایی با سیستم خط مستقیم فروش و بازاریابی

جلسه هشتم

چگونه هر مشتری را ترغیب به خرید کنیم؟

جلسه نهم

چگونه به سوالات مشتری در جلسه پرزنت پاسخ دهیم؟

جلسه دهم

چگونه مشتریان مادام العمر بسازید تا زندگی تان مادام العمر تغییر کند؟​

خرید آموزش افزایش 10 برابری فروش جردن بلفورت