مطالب اعضای ویژه

روش حرفه ای ها در جذب پراسپکت

اگر می خواهید مردم نگاه جدی به بازاریابی شبکه ای داشته باشند، لطفا روش تان را حرفه ای کنید. در زمینه پیدا کردن پراسپکت و ا مشتری برای محصولاتی که ارائه می دهید، روش های زیادی را دیده و شنیده ام. روش هایی از قبیل صحبت نکردن در مورد کسب و کار تان برای پراسپکت و هیجانی کردن افراد برای پیوستن هر چه سریعتر به سیستم شما. شما باید پراسپکت تان را خوب بشناسید و هم چنین روشی را که خودتان قصد استفاده دارید، به درستی بشناسید. پول مساوی با موفقیت پراسپکت های احتمالی که قصد وارد کردن آنها به تجارت بازارایبی شبکه ای را دارید بر این باور هستن که پول زیاد به معنای موفقیت است. در برخی فرهنگ ها نیز نقش پول به اندازه ای مهم است که وقتی فردی از سر کار اخراج می شود به معنای این هست که گویا فرد خودکشی کرده است. در سراسر دنیا میزان درآمد دنیا، گزارش کاری هر فرد در واقع همان میزان درآمد فرد است. در واقع این همان دلیلی است که ما بیشتر عمرمان را در مدرسه سپری کنیم. در آمریکا ما سعی کرده یم نظام آموزشی خود را به نظامی تغییر دهیم که یاد بگیریم چگونه امتحان دهیم تا اینکه چگونه دانش کسب کنیم. چرا؟زیرا در صورتی که امتحان را با موفقیت بگذرانیم می توانیم به درجات بالاتری ارتقا پیدا کنیم و هیچکسی نمی تواند یک سال عقب بماند زیرا تحصیلات یعنی پول. مدرک بالاتر به معنای پول بیشتر است و ما به هر میزان شغل بهتری داشه باشیم می توانیم پول بیشتری داشته باشیم.

مشاهده کامل
پیشنهاد ویژه

پیشنهاد ویژه

چه کار کنیم تا پراسپکت احتمالی اصرار کند

تا کار را به او معرفی کنیم؟

اطلاعات خود را با دقت وارد نمایید و از دانلود رایگان فایل های پیشنهادات ویژه لذت ببرید