مطالب اعضای ویژه

بازاریابی شبکه ای سخت است؟ (اریک ووری)

یکی از چالش های اصلی هر بازاریابی در تجارت بازاریابی شبکه ای درخواست انجام دادن یک کار از سازمان شان است. همواره بازاریابان از این موضوع شکایت دارند که سازمان مان کاری که از آن ها می خواهیم را درست انجام نمی دهند و به تعهداتشان عمل نمی کند. اریک ووری که بیش از 25 سال است در زمینه بازاریابی شبکه ای مشغول به فعالیت است و به تازگی بازنشسته شده و به عنوان سفیر نتورک در کشورهای مختلف جلساتی برگزار می کند در این کلیپ راه کاری فوق العاده را برای نتورکر ها تهیه کرده است که در آن به سادگی این مشکل را حل می کند. از دیدن این کلیپ لذت ببرید. آیا اگر ما از شما بخواهیم که این کلیپ را به دوستانتان معرفی کنید این کار را انجام می دهید؟ یکی از چالش های اصلی هر بازاریابی در تجارت بازاریابی شبکه ای درخواست انجام دادن یک کار از سازمان شان است. همواره بازاریابان از این موضوع شکایت دارند که سازمان مان کاری که از آن ها می خواهیم را درست انجام نمی دهند و به تعهداتشان عمل نمی کند. اریک ووری که بیش از 25 سال است در زمینه بازاریابی شبکه ای مشغول به فعالیت است و به تازگی بازنشسته شده و به عنوان سفیر نتورک در کشورهای مختلف جلساتی برگزار می کند در این کلیپ راه کاری فوق العاده را برای نتورکر ها تهیه کرده است که در آن به سادگی این مشکل را حل می کند. از دیدن این کلیپ لذت ببرید. آیا اگر ما از شما بخواهیم که این کلیپ را به دوستانتان معرفی کنید این کار را انجام می دهید؟

مشاهده کامل

فصل های زندگی-پاییز(جیم ران)

بهار را بسیار دوست دارم، ولی هنوز خیلی جوان است. تابستان را بسیار دوست می دارم، ولی درگیر غرور جوانی اش است. پاییز را بیشتر از همه دوست دارم، زیرا زردی رنگ هایش، با آن آهنگ دل نشینش، آرامشی عظیم در خود دارد. ثروت طلایی اش از خرد شاهانه سالیان پیش رو می گوید، نه از غرور بهار و قدرت تابستان. پاییز، فصلیست که محدودیت های زندگی را می داند و بسیار خرسند است. لین یوتانگ پاییز، زمان آگاهی و جستجوی شادی است. پاییز برای آنان که در بهار به وفور کاشتند و با علف های هرز و حشرات زیان آور مبارزه کردند پاداش هایی عظیم به همراه دارد که باعث شگفتی آنان می شود. اما این گروه از انسان ها برای رسیدن به این شعف در بهار، تنها نظاره گر زیبایی ها و سود جستن از لحظه های زیبا گذری نبودند. پاییز برای کسانی که بهار را به شادی و از دست دادن فرصت گذراندن، فصل افسوس و تشویش و نگرانی است. این حسرت بزرگی است. همواره در دادگاه طبیعت با فرا رسیدن بهار، قاضی طبیعت نظاره گر حقیقت تلاش آدمی است. و زمانی که حکم را اعلام کردند، نباید اعتراضی بر آنها وارد کرد. زیرا شکیبایی و تلاش و مراقبت از کاشته هایمان، شاهدانی بی نظیر در دادگاه طبیعت هستند. در پاییز چه محصول تان پر برکت باشد چه بی حاصل نباید اعتراض کرد. اگر محصول پر برکت نباشد اعتراضی وارد نیست زیرا باید به دستان کسی نگاه کرد که این بذر ها را در پاییز کاشته است. بهانه هایی از قبیل: خاک نامرغوب و شرایط اقلیمی بهتر است که هیچ گاه گفته نشوند، زیرا بذرها و خاک را خود برزگر انتخاب کرده است. هیچ هیجان و شگفتی بالاتر از یک محصول پرثمر و هیچ تلخی و حسرتی بالاتر از یک مزرعه بی حاصل در پاییز نیست.  

مشاهده کامل
پیشنهاد ویژه

پیشنهاد ویژه

چه کار کنیم تا پراسپکت احتمالی اصرار کند

تا کار را به او معرفی کنیم؟

اطلاعات خود را با دقت وارد نمایید و از دانلود رایگان فایل های پیشنهادات ویژه لذت ببرید