مطالب اعضای ویژه

ستون سوم موفقیت جیم ران

هیچوقت آرزو نکن، شرایط ساده تر بود، بلکه آرزو کن، تو قوی تر باشی. آرزوی مشکلات کمتر نکن، آرزو کن مهارت های بیشتری داشته باشی. آرزوی چالش های کمتر نکن، آرزوی دانایی بیشتر داشته باش.    جیم ران ستون سوم موفقیت جیم ران موهبت رابطه باید برای خانواده ات مدام از وقت و تلاش و قوه تصورت بگذاری تا رابطه ها شکوفا شوند "آهان، بله سومین ستون موفقیت. خوشحالم که پرسیدی، چون الان بهترین مکان برای صحبت در این باره هست. سومین ستون موفقیت، این است که از موهبت بیشترین بهره را ببری." "موهبت رابطه! یعنی چی؟" "گفته مورد علاقه آقای دیویس این است که برترین موهبتی که معمار بزرگ به ما داده است، موهبت ارتباط با مردم است. بله. رابطه سازی ممکن است سخت باشد ولی باید بدانیم که لذت زندگی مولود همین رابطه هاست." مایکل گفت: "ممکن است سخت باشد." "مایکل رابطه ها نمایان گر زیباترین خوشی ها و دردناک ترین ناخوشی هاست. همه اش دست خودت است. برای همین است که خوب شد الان و اینجا داریم در رابطه اش حرف می زنیم." مایکل به اطراف نگاهی انداخت و جز کل خاک، ابزار باغبانی و یک کیسه کود چیزی ندید. "الان و اینجا؟ قضیه را نمی گیرم." آقای دیویس می گوید: "رسیدگی به خانواده و عشق و محبت بین اعضا باید مثل رسیدگی به یک باغچه باشد. باید برای خانواده ات مدام از وقت، تلاش و قوه تصورت بگذاری تا رابطه ها را شکوفا کنی. " سپس مکثی کرد و نگاهی به اطراف خود انداخت و ادامه داد "مایکل از خانواده ات برایم بگو"

مشاهده کامل
پیشنهاد ویژه

پیشنهاد ویژه

چه کار کنیم تا پراسپکت احتمالی اصرار کند

تا کار را به او معرفی کنیم؟

اطلاعات خود را با دقت وارد نمایید و از دانلود رایگان فایل های پیشنهادات ویژه لذت ببرید